Friday, October 01, 2010

DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR

Mengikut Safrit (1981), kecergasan daya tahan kardiorespiratori adalah sistem peredaran respitoratori semasa menjalankan aktiviti fizikal atau bersukan di mana ia memerlukan usaha yang tinggi. Corbin & Lindsey ( 1994 ) mendefinisikan daya tahan kardiovaskular sebagai keupayaan saluran darah dan sistem respiratori menyalurkan oksigen ke otot dan keupayaan otot menggunakan tenaga ini untuk aktiviti senaman.

Corbin dan Lindsey ( 1994 ) juga menjelaskan kuasa aerobik maksimun adalah kiraan isipadu maksimun seminit oksigen atau VO2 max. Kadar pengambilan oksigen maksimun ini boleh diukur di dalam makmal melalui larian di atas Treadmill atau Berbasikal Ergometer.

Daripada kenyataan di atas dapatlah dirumuskan bahawa adanya perhubungan antara kadar nadi dan penggunaan oksigen semasa senaman dijalankan. Pada amnya kadar nadi seseorang berubah secara linear dengan penambahan penggunaan oksigen. Keadaan ini adalah sama bagi setiap individu tetapi terdapat perbezaan antara individu terlatih dengan tidak terlatih. Bagi individu yang terlatih, selalunya kadar nadi adalah kurang semasa senaman berbandingan dengan individu yang tidak terlatih.

Menurut McArdle (1991) daya tahan boleh didefinisikan sebagai kemampuan otot-otot atau jantung melaksanakan kerja berulang - ulang kali untuk mengatasi rintangan atau beban yang tinggi pada jangka masa yang panjang dan dapat mengatasi kelesuan.

Daya tahan kardiovaskular merupakan keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi secara berterusan semasa seseorang itu melakukan kerja untuk tempoh masa yang lama. Kecergasan kardiovaskular bergantung kepada kombinasi efisien tiga komponen:-

1. paru-paru .

2. jantung .

3. saluran darah.

Aktiviti yang berat memerlukan keupayaan jantung dan paru-paru yang efisien kerana situasi ini memerlukan tenaga yang banyak dan hanya pengaliran darah yang kaya dengan oksigen yang membolehkan otot dapat menjalankan aktiviti tersebut.

Peringkat daya tahan kardiovaskular boleh menurunkan kadar nadi rehat dan menjadikan jantung lebih sihat. Hasil daripada keadan ini, peredaran darah menjadi lebih efisien serta peningkatan kebolehan peparu ke kapasiti penggunaan yang optima dapat diteruskan dan oksigen boleh dibekalkan kepada otot bagi mengelakkan keletihan dan kelesuan. Daya tahan kardiovaskular juga dikenali sebagai daya tahan aerobik, atau kuasa aerobik kerana komponen kecergasan jasmani melibatkan sistem tenaga aerobik. Kecergasan kardiovaskular dapat mengawal penyakit jantung dan kegemukan.

SUKAN YANG MENGGUNAKAN DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR.

i. Marathon

ii. Renang

iii. Trialthon

iv. Lumba jelajah basikal

v. Lumba Basikal bukit

vi. Acara olahraga jarak jauh

- 3000 meter

- 3000 meter lari berhalangan

- 5000 meter

- 10 000 meter

- jalan kaki 10 km dan 20 km.

Sumber

Corbin,C.B.,& Lindsey,R. (1994). Concept Of Physical Fitness With Laboratories (8th ed.).Dubuque : Wm.C.Brown Publishers.

McArdle, W.D., Katch, F.I., & Katch, V.L. (1996). Exercise Physiology : Energy, Nutrition and Human Performance (4th. ed.). Baltimore : Williams & Wilkins.

Safrit, M.J. (1981). Evalution In Physical Education (2nd ed.) New Jersey : Prentice Hall, Inc.

1 comment:

Anonymous said...

SELAMAT MALAYSIA
Ketua Pemuda Gombak MCA Yip Jiun Hann
“U” Punya Bapa YIP KUM FOOK(MCA GOMBAK) melakukan hal jahat, tipu wang orang, tipu WANITA, merosakan keluarga orang lain, makan duit Tokong………….telah membangkitkan orang ramai naik marah.
“U” sepatut menasihat Bapa berkelakuan baik tetapi dengan dukacita sebaliknya “U” membangkitkan nama pemimpin Negara kita PM Najib Tun Razak dan Ketua MCA Dr chua Soi Lek pun bersama kelakuan mengapa orangramai tidak menyoalkan?
“U” memang kurang ajar, sebagai seorang ketua pemimpin Pemuda MCA Gombak sepatutnya menjunjung pemimpin dan hormat Negara, bukan membusukan pemimpin dan menburokkan nama kebaikan Malaysia.
Sekiranya “U” tak suka Negara Malaysia, lebih baik “U” dan Bapa “U” keluar Negera ini.
Kita harap pemimpin kita mengambil tindakan kepada dia. Supaya nama kebaikan Malaysia dapat di pertahankan.
Sekian, Terima Kasih.
YANG BENAR,
RAKYAT YANG SAYANGI MALAYSIA
GOMBAK, SELANGOR

SAVE MALAYSIA
MCA Youth chief Gombak Yip Jiun Hann
"U" Your father YIP KUM FOOK(MCA GOMBAK) do evil, cheated money, deceit WOMEN, family confuses others, eat Temple money ............. Temple crowd are very angry.
"U" should advise your father to do good things but with sadly "U" try to put bad name of our PM Najib Tun Razak and MCA chief Dr Chua Soi Lek , why people did not question it?
"U" was rude, as head of MCA Youth leader should honour and respect our leaders, not try to destroy our leaders and make bad name of Malaysia.
If "U" does not like Malaysia, the better "U" and your father can out of this Country.
We expect our leaders to take action on him. So that the good name of Malaysia can be defended.

Thank you,
THE TRULY,
People Who Love Malaysia
Gombak

MAKAN DUIT HARAM, MACAM MAKAN BABI: DR MAHATHIR SAID.....

http://www.youtube.com/watch?v=cuyFp-xo1y4