Wednesday, April 29, 2015

Laung Agung (Pengakap)

Tuesday, April 28, 2015

Sewang Tradisional (Kaum Semai)

Sewang Moden (Kaum Semai)

Sunday, April 12, 2015

Lencana Kemahiran (Ikatan dan Simpulan)

 Simpul Tapak Kucing
 Simpul Raga
 Simpul Serban
 Simpul Buaian
 Lilit Berkas Tingkap
Genggam Monyet

Lencana Jaya (Ikatan dan Simpulan)

 Simpul Abah-abah
 Lilit Tindih Kejap
 Simpul Ngah
 Tindih Kasih Air
 Ikatan Pengail
 Sambat Mata

Lencana Maju (Ikatan dan Simpulan)

 Tindih Kasih Ganda
 Belit Lucut
 Lilit Pasdal
 Simpul Kerusi
 Lilit Pemati Selit
Simpul Kepala Lalat

Lencana Usaha (Ikatan dan SImpulan)

 Simpul Himpit
 Simpul Pulih
 Bunga Geti Ganda
 Lilit Balak
 Ikat Seraya
Ikat Serong

Lencana Keahlian Biasa (Ikatan dan Simpulan)

 Buku sila
 Bunga Geti
 Simpul Manuk
 Tindih Kasih
 Lilit 2 Simpul
Lilit Pemati Biasa