Thursday, July 07, 2011

Successful Teaching (Bryan Coombs)


(Mengajar Secara Efektif)

Bab 1 menceritakan tentang motivasi murid untuk belajar dimana terdapat halangan-halangan seperti persekitaran, di sini guru perlu berperanan untuk mengingkatkan motivasi pelajar. Caranya mengenalpasti masalah murid sebelum merancang tindakan.

Bab 2 menceritakan perancangan mengajar, betapa pentingnya seorang guru membuat persediaan mengajar sebelum masuk ke kelas. Penulis berpendapat semasa di institut perguruan bakal guru diajar menulis secara panjang tetapi jika pada keadaan sebenar memadai secara ringkas sahaja berdasarkan pengalaman mengajar.

Bab 3 menyentuh tentang bilik darjah iaitu:-

 • Susun atur: murid mestilah sentiasa dalam keadaan mengadap guru walaupun dalam kerja berkumpulan.
 • Penggunaan lorong: guru mestilah mempunyai lorong untuk berjalan sewaktu memantau murid supaya dapat memantau 360 darjah.
 • Kelengkapan bilik darjah:

 1. ABM: mesti ada dan hendaklah relevan dengan murid.
 2. Kapur warna: supaya guru dapat memberi marking kepada perkara-perkara penting.
 3. Penunjuk: guru tidak boleh menggunakan tangan.
 4. Jelas dilihat: murid mesti dapat melihat papan hitam dan guru tidak boleh melindung murid.
 5. Jelas didengar: sewaktu menulis di papan hitam jika guru perlu bercakap hendaklah ia berhenti menulis dan memandang kepada muridnya barulah bercakap.
 6. Jam dinding: supaya guru dan murid dapat mengatur masa tanpa tertanya-tanya.
 7. Papan pameran: diletakkan jadual bertugas, jadual kelas dan peraturan kelas.

 • Bab 4 menceritakan tentang bahan pengajaran yang paling asas adalah buku teks, namun guru mestilah berusaha supaya murid dapat ditambah nilai dengan penggunaan pusat sumber secara maksima seperti buku cerita, akhbar dan video.
 • Bab 5 menceritakan tentang aktiviti bilik darjah iaitu :-

 1. Tingkah laku pelajar dalam bilik darjah seperti bercakap, berbisik dan tidak respon. Murid harus dijelaskan perkara-perkara yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas pada awal tahun.
 2. Guru juga harus tahu bila hendak menggunakan kaedah secara individu, kelompok dan secara kelas.

 • Bab 6 menyentuh soalan-soalan yang berkesan kepada murid, sebagai contoh “Mary, apakah ibu negeri Perak?”. Ia boleh ditukar kepada “Apakah ibu negeri Perak?” berhenti sejenak kemudian memanggil nama “Mary, sila jawab!”. Ini supaya semua murid memberikan perhatian dan tidak rasa tersisih.

Akhirnya saya suka memetik kata-kata Bryan Coombs pada halaman 47:-

“Tiada satu cara yang “betul” dalam kaedah pengajaran. Mungkin ini suatu rahmat. Tugas mengajar adalah usaha yang membosankan apabila hanya satu kaedah yang boleh diikuti. Mengajar adalah cabaran. Para guru sentiasa mencari dan berjuang bagi menjadikan pembelajaran lebih berkesan. Usaha memperbaik diri inilah yang memberikan nafas kepada para guru.

Tuesday, July 05, 2011

Peraturan Kelas

 • Mesti menjalankan tugas harian mengikut jadual yang telah ditetapkan (duty roster).
 • Setiap murid bertanggungjawab terhadap diri sendiri
 • Mesti menjaga kawasan sendiri.
 • Tiada sampah di bawah meja atau kawasan sekeliling.
 • Tidak membuat bising semasa guru tiada.
 • Berada tepat di dalam kelas sewaktu sesi pembelajaran.
 • Beratur di luar kelas sebelum ke makmal atau bengkel.
 • Menyiapkan kerja / tugasan yang diarahkan.
 • Tidak melawan kata guru.
 • Ketidakhadiran ke sekolah mesti mempunyai surat.
 • Memakai baju sukan semasa kelas PJ.
 • Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelas sewaktu guru tiada atau semasa menunggu kedatangan guru.

Peraturan Asrama

 • Semua penghuni asrama mesti tinggal dan menginap di asrama.
 • Penghuni-penghuni asrama tidak dibenarkan menginap di luar.
 • Penghuni asrama lelaki mesti tinggal dan menginap di asrama lelaki.
 • Penghuni asrama perempuan mesti tinggal dan menginap di asrama perempuan.
 • Orang luar tidak dibenarkan masuk ke asrama lelaki dan asrama perempuan tanpa kebenaran.
 • Murid-murid asrama tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman ke dalam asrama.
 • Jangan makan dan minum di dalam asrama.
 • Asrama adalah tempat menginap, tidur dan beristirehat. Jangan buat bising dalam asrama.
 • Murid asrama yang hendak keluar asrama mesti mendapat kebenaran dari pihak Jawatankuasa Asrama, Guru Besar, Penolong Kanan HEM,Penyelia Asrama atau Waden Sekolah.
 • Murid asrama yang didapati sakit mesti dilaporkan segera kepada pihak sekolah
 • Murid-murid asrama tidak dibenarkan menggantung pakaian yang basah dalam asrama dan semua pakaian yang basah mesti di jemur di penyidai di luar asrama.
 • Murid-murid asrama tidak dibenarkan membawa dan menyimpan alat-alat yang tajam di asrama.
 • Murid-murid asrama adalah tidak dibenarkan membawa dan menyimpan mancis, lighter, mosquitoe coil dan bahan-bahan api dalam asrama.
 • Murid-murid asrama adalah dilarang membawa dan bermain mercun dan bunga api di dalam asrama dan di kawasan sekolah.
 • Semua murid asrama mesti berada ditempat tidur dan tidur pada pukul 9.30 malam.
 • Semua penghuni asrama bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan asrama.
 • Semua bahan buangan dan sampah mesti dibuang di dalam tong sampah.
 • Semua alas kaki mesti diatur ditempat yang disediakan diluar.
 • Murid-murid asrama adalah dilarang membawa dan menyimpan wang dan memakai alat kemas mahal di asrama. Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab ke atas segala kehilangan yang berlaku.