Monday, December 26, 2016

Cara-cara memasang jubin

Sunday, April 17, 2016

Sewang, Etnik Kotemporari

Saturday, January 16, 2016

Cara-cara memasang jubin

Peralatan

 • 1.       Tromel bergigi
 • 2.       Gam simen
 • 3.       Penukul getah
 • 4.       Magic saw
 • 5.       Benang
 • 6.       Sudip simen
 • 7.       Tiles spacer/paku
 • 8.       Jubin
 • 9.       Penimbang air
 • 10. pita pengukur
 • 11. kacip
tile spacer
simen gam (25 kilo=RM15.00)


Mula-mula bersihkan simen dari segala benda asing seperti habuk. Untuk balkoni atau ruang yang kecil boleh bermula memasang jubin dari tepi dinding. Untuk ruang tamu hendaklah bermula dari tengah dan membawa ke kiri dan ke kanan. Benda wajib supaya jubin lurus ialah menarik benang dari kiri kanan. Kemudian bancuhan simen gam boleh diratakan menggunakan tromel bergerigi secara memanjang daripada kiri ke kanan dengan kelebaran satu jubin.

Setiap kali meletakkan jubin di atas simen hendaklah di ketuk dengan tukul getah supaya tiada rongga kosong dan gunakan penimbang air supaya ia selaras dengan cerun kita kehendaki iaitu mungkkin rata atau condong sedikit untuk keluar air. Selang jubin yang kemudian kita boleh menggunakan "tile spacer" atau paku supaya setiap jarak jubin sama.
Bahagian tepi yang perlu dipotong saya buat selepas jubin penuh kering. Jubin saya potong menggunakan kaedah "magic saw" yang dibeli di "go shop". Pastikan bahan pembelah terdiri dari bahan yang kukuh seperti besi kecil yang panjang dan kawasan tapak keras (seperti simen) apabila menggunakan kaedah "magic saw". Jika selepas jubin dipotong tapi tidak muat kerana dinding berlekuk boleh dikacip sedikit.

Ada tukang yang menggunakan simen biasa sepenuhnya dan ada yang mencampurkannya dengan simen gam. Saya menggunakan simen gam sepenuhnya kerana kawasan yang dijubin sangat kecil jika kawasan besar kemungkinan saya campurkan dengan simen biasa untuk menjimatkan kos. Untuk membancuh simen gam memakan banyak masa menggunakan sudip berbanding simen biasa. Saya membancuh menggunakan sarung tangan getah berbanding tukang menggunakan mesin. Pada pendapat saya adalah lebih baik mencampurkan simen gam dan simen biasa untuk jubin lantai.
kaedah "magic saw"
Kaedah "lump sump" atau pau digunakan berbanding RM?? sekaki persegi untuk ruangan yang sekecil ini iaitu sekitar RM800-RM1000. Ini kerana kos pengangkutan dan buruh adalah sama untuk kawasan yang besar. Untuk balkoni rumah saya 8 kaki x 5 kaki (40 kaki persegi) barang-barang yang saya beli cuma bernilai RM149.00 sahaja tidak termasuk peralatan.

Sunday, December 27, 2015

PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH

PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH 
PERJANJIAN ini dibuat pada tarikh _________________________________________diantara 
____________________________________________________(No.K/P______________________)
yang beralamat di _____________________________________________________________________
(Kemudian ini dinamakan “Penyewa beli”)
DAN
Saya ________________________________________________(No. K/P________________________)
Yang beralamat di ____________________________________________________________________
(Kemudian ini dinamakan “Tuan Punya Rumah”)
BAHAWASANYA saya ________________________________bersetuju untuk menyewa belikan rumah beralamat ____________________________________________________________ kepada penyewa dengan harga sewa beli rumah sebanyak RM______________sebulan. 

Bersama ini juga disertakan syarat-syarat tambahan sewaan rumah:

1. Bayaran deposit sewa beli rumah sebanyak _______________

·         Deposit sebanyak ____________ ini adalah merupakan sebahagian daripada harga penjualan rumah yang berjumlah RM 210,000 (Deposit RM10,000 baki RM200,000)
·         Baki deposit hanya akan dikembalikan sekiranya pihak penyewa tidak dapat membeli rumah berkenaan dengan sebab yang munasabah (RM1000 akan ditolak bagi setiap bulan sewaan)

2. Bayaran deposit bil air sebanyak RM _______

3. Bayaran deposit bil elektrik sebanyak RM _______

4. Rumah hendaklah dijaga sepenuhnya oleh penyewa sebelum proses pembelian selesai. 

5. Penyewa tidak dibenarkan untuk menambah / mengurangkan apa-apa bahagian bangunan rumah
sewaan kecuali selepas pembayaran penuh telah dibuat atau dengan persetujuan daripada Tuan Punya Rumah. 

6. Penyewa hendaklah menanggung semua kos pembaikan terhadap sebarang kerosakkan rumah (jika
ada) semasa dalam tempoh penyewaan jika kerosakan tersebut adalah disebabkan kelalaian penyewa sekiranya penyewa memutuskan niat untuk tidak dapat membeli rumah berkenaan dengan sebab yang munasabah.


7. 
Penyewa juga tidak dibenarkan memasang kunci tambahan tanpa kebenaran bertulis daripada
Tuan Punya Rumah. Tuan Punya Rumah akan diberikan pendua kesemua kunci yang dipasang atas tanggungan penyewa, sebelum ia dipasang.

8. Notis perlu diberi oleh Penyewa kepada Tuan Punya Rumah untuk menamatkan perjanjian sewaan
sekurang-kurangnya SATU BULAN daripada tarikh penamatan kontrak.

9. Penyewa hendaklah menyerahkan rumah sewaan kepada Tuan Punya Rumah dalam keadaan baik, bersih, dan sedia untuk disewakan kepada orang lain serta membersihkan semua sampah dengan teratur dan sempurna. Penyewa juga hendaklah mengeluarkan semua peralatan, kelengkapan atau apa juga barangan miliknya yang telah dipasang dan akan membaiki apa juga kerosakan akibat daripada pemasangan atau pembukaan peralatan, kelengkapan atau barangan
yang dipasang.

10. Tuan Punya Rumah berhak menamatkan perjanjian sewabeli rumah ini dengan memberikan notis
dalam tempoh sekurang-kurangnya DUA BULAN kepada penyewa atau dengan membayar ganti rugi
yang sewajarnya.

11. Sebarang perubahan atau penambahan tentang perjanjian sewa rumah ini yang tidak disenaraikan dalam butiran perjanjian ini boleh dirujuk kepada perbincangan antara Tuan Punya Rumah dan Penyewa dari semasa ke semasa.
*******************************
BAHAWANYA, saya (penyewa beli) ______________________________ memahami segala syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atas dan saya bersetuju untuk menyewa beli rumah yang beralamat seperti di atas.

Tandatangan Penyewa beli:                                                  .................................................
Nama:....................................                     
No K/P:.................................                                              
No K/P:.................................
Tarikh: _________________                                                


Tandatangan Tuan Punya Rumah:


.................................................
Nama:....................................                     
No K/P:.................................                                              
No K/P:.................................
Tarikh: _________________                                                


Sunday, November 15, 2015

Wednesday, April 29, 2015

Laung Agung (Pengakap)

Tuesday, April 28, 2015

Sewang Tradisional (Kaum Semai)

Sewang Moden (Kaum Semai)

Sunday, April 12, 2015

Lencana Kemahiran (Ikatan dan Simpulan)

 Simpul Tapak Kucing
 Simpul Raga
 Simpul Serban
 Simpul Buaian
 Lilit Berkas Tingkap
Genggam Monyet

Lencana Jaya (Ikatan dan Simpulan)

 Simpul Abah-abah
 Lilit Tindih Kejap
 Simpul Ngah
 Tindih Kasih Air
 Ikatan Pengail
 Sambat Mata

Lencana Maju (Ikatan dan Simpulan)

 Tindih Kasih Ganda
 Belit Lucut
 Lilit Pasdal
 Simpul Kerusi
 Lilit Pemati Selit
Simpul Kepala Lalat

Lencana Usaha (Ikatan dan SImpulan)

 Simpul Himpit
 Simpul Pulih
 Bunga Geti Ganda
 Lilit Balak
 Ikat Seraya
Ikat Serong

Lencana Keahlian Biasa (Ikatan dan Simpulan)

 Buku sila
 Bunga Geti
 Simpul Manuk
 Tindih Kasih
 Lilit 2 Simpul
Lilit Pemati Biasa