Sunday, December 27, 2015

PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH

PERJANJIAN SEWA BELI RUMAH 
PERJANJIAN ini dibuat pada tarikh _________________________________________diantara 
____________________________________________________(No.K/P______________________)
yang beralamat di _____________________________________________________________________
(Kemudian ini dinamakan “Penyewa beli”)
DAN
Saya ________________________________________________(No. K/P________________________)
Yang beralamat di ____________________________________________________________________
(Kemudian ini dinamakan “Tuan Punya Rumah”)
BAHAWASANYA saya ________________________________bersetuju untuk menyewa belikan rumah beralamat ____________________________________________________________ kepada penyewa dengan harga sewa beli rumah sebanyak RM______________sebulan. 

Bersama ini juga disertakan syarat-syarat tambahan sewaan rumah:

1. Bayaran deposit sewa beli rumah sebanyak _______________

·         Deposit sebanyak ____________ ini adalah merupakan sebahagian daripada harga penjualan rumah yang berjumlah RM 210,000 (Deposit RM10,000 baki RM200,000)
·         Baki deposit hanya akan dikembalikan sekiranya pihak penyewa tidak dapat membeli rumah berkenaan dengan sebab yang munasabah (RM1000 akan ditolak bagi setiap bulan sewaan)

2. Bayaran deposit bil air sebanyak RM _______

3. Bayaran deposit bil elektrik sebanyak RM _______

4. Rumah hendaklah dijaga sepenuhnya oleh penyewa sebelum proses pembelian selesai. 

5. Penyewa tidak dibenarkan untuk menambah / mengurangkan apa-apa bahagian bangunan rumah
sewaan kecuali selepas pembayaran penuh telah dibuat atau dengan persetujuan daripada Tuan Punya Rumah. 

6. Penyewa hendaklah menanggung semua kos pembaikan terhadap sebarang kerosakkan rumah (jika
ada) semasa dalam tempoh penyewaan jika kerosakan tersebut adalah disebabkan kelalaian penyewa sekiranya penyewa memutuskan niat untuk tidak dapat membeli rumah berkenaan dengan sebab yang munasabah.


7. 
Penyewa juga tidak dibenarkan memasang kunci tambahan tanpa kebenaran bertulis daripada
Tuan Punya Rumah. Tuan Punya Rumah akan diberikan pendua kesemua kunci yang dipasang atas tanggungan penyewa, sebelum ia dipasang.

8. Notis perlu diberi oleh Penyewa kepada Tuan Punya Rumah untuk menamatkan perjanjian sewaan
sekurang-kurangnya SATU BULAN daripada tarikh penamatan kontrak.

9. Penyewa hendaklah menyerahkan rumah sewaan kepada Tuan Punya Rumah dalam keadaan baik, bersih, dan sedia untuk disewakan kepada orang lain serta membersihkan semua sampah dengan teratur dan sempurna. Penyewa juga hendaklah mengeluarkan semua peralatan, kelengkapan atau apa juga barangan miliknya yang telah dipasang dan akan membaiki apa juga kerosakan akibat daripada pemasangan atau pembukaan peralatan, kelengkapan atau barangan
yang dipasang.

10. Tuan Punya Rumah berhak menamatkan perjanjian sewabeli rumah ini dengan memberikan notis
dalam tempoh sekurang-kurangnya DUA BULAN kepada penyewa atau dengan membayar ganti rugi
yang sewajarnya.

11. Sebarang perubahan atau penambahan tentang perjanjian sewa rumah ini yang tidak disenaraikan dalam butiran perjanjian ini boleh dirujuk kepada perbincangan antara Tuan Punya Rumah dan Penyewa dari semasa ke semasa.
*******************************
BAHAWANYA, saya (penyewa beli) ______________________________ memahami segala syarat-syarat seperti yang dinyatakan di atas dan saya bersetuju untuk menyewa beli rumah yang beralamat seperti di atas.

Tandatangan Penyewa beli:                                                  .................................................
Nama:....................................                     
No K/P:.................................                                              
No K/P:.................................
Tarikh: _________________                                                


Tandatangan Tuan Punya Rumah:


.................................................
Nama:....................................                     
No K/P:.................................                                              
No K/P:.................................
Tarikh: _________________                                                


Sunday, November 15, 2015

Wednesday, April 29, 2015

Laung Agung (Pengakap)

Tuesday, April 28, 2015

Sewang Tradisional (Kaum Semai)

Sewang Moden (Kaum Semai)

Sunday, April 12, 2015

Lencana Kemahiran (Ikatan dan Simpulan)

 Simpul Tapak Kucing
 Simpul Raga
 Simpul Serban
 Simpul Buaian
 Lilit Berkas Tingkap
Genggam Monyet

Lencana Jaya (Ikatan dan Simpulan)

 Simpul Abah-abah
 Lilit Tindih Kejap
 Simpul Ngah
 Tindih Kasih Air
 Ikatan Pengail
 Sambat Mata

Lencana Maju (Ikatan dan Simpulan)

 Tindih Kasih Ganda
 Belit Lucut
 Lilit Pasdal
 Simpul Kerusi
 Lilit Pemati Selit
Simpul Kepala Lalat

Lencana Usaha (Ikatan dan SImpulan)

 Simpul Himpit
 Simpul Pulih
 Bunga Geti Ganda
 Lilit Balak
 Ikat Seraya
Ikat Serong

Lencana Keahlian Biasa (Ikatan dan Simpulan)

 Buku sila
 Bunga Geti
 Simpul Manuk
 Tindih Kasih
 Lilit 2 Simpul
Lilit Pemati Biasa

Tuesday, February 17, 2015

Gunung Berembun


Berketinggian hampir 7 ribu kaki iaitu 6817 kaki (2077 M) ia merupakan destinasi wajib bagi pendaki gunung jika ke tanah rata. Walaupun tidak secantik Gunung Irau namun kepelbagaian tumbuhannya amat menakjubkan kerana amat mudah untuk menemui pelbagai jenis lumut, bunga hutan, tanduk rusa, pokok langsuir dan jika bernasib baik orkid hutan. Gunung ini tahap kesukarannya lebih sedikit dari Gunung Angsi namun yang paling sukar bagi saya ialah apabila terpaksa memikirkan simpang yang terlampau banyak. Ini bermakna untuk kumpulan besar ia memerlukan ratio pemandu arah 1:10 untuk mengurangkan risiko sesat. Ia mempunyai 5 pintu masuk atau keluar iaitu 1. Parit Falls 2. Jabatan Hutan 3. Brinchang (Tokong Cina) 4. Robinson Falls dan 5. MARDI.

Perjalanan mendaki dari Parit Falls, Jabatan Hutan dan Brinchang ke puncak mengambil masa 2 jam setengah hingga 3 jam di mana ketiga-tiga jalan ini akan bertemu di sebuah pondok rehat sebelum sampai ke puncak. Perjalanan dari ketiga-tiga tempat ini ke pondok rehat mengambil masa kurang 2 jam dan bukitnya tidaklah tinggi namun perjalanan dari pondok rehat ke puncak agak menegak umpama dari Kem Pacat ke Puncak Nuang namun perjalanannya cuma mengambil masa 40 minit sahaja.
Terdapat beirut yang sudah tidak bermaya di puncak, jika bernasib baik kita boleh melihat Tanah Rata dan Brinchang dari sini. Puncak ini dapat menempatkan 10 buah khemah dan sangat bersih dari pembuangan sampah sama seperti sepanjang perjalanan. Perjalanan turun melalui MARDI cuma  mengambil masa 1 jam 15 minit dan keadaannya agak curam, ramai juga orang yang menggunakan laluan ini untuk mendaki dan turun di laluan yang lain. Perjalanan melalui Robinson Falls ke puncak mungkin mengambil masa 2 jam setengah melalui pengamatan mata kasar yang mana trek ini paling jarang di daki.