Wednesday, February 08, 2012

Sistem Nombor Bahasa Bidayuh


1              indi
2              dueh
3              taruh
4              empat
5              limeh
6              enem
7              ejuk
8              mehi
9              peri’e
10           semeheng
11           semeheng          indi
12           semeheng          dueh
13           semeheng          taruh
14           semeheng          empat
15           semeheng          limeh
16           semeheng          enem
17           semeheng          ejuk
18           semeheng          mehi
19           semeheng          peri’e
20           dueh     purok   
21           dueh     purok    indi
100         seratus
101         seratus indi
1000       seribu
1001       seribu   indi

Sistem Nombor Bahasa Melanau


1              jalak      
2              dua
3              telou
4              pat
5              lima
6              nam
7              tujuk
8              lapan
9              sembilan
10           puan
11           sebalih
12           dua        belaih
13           telou     belaih
14           pat         belaih
15           lima        belaih
16           nam       belaih
17           tujuk     belaih
18           lapan     belaih
19           sembilan belaih
20           dua        pulok
21           dua        pulok     satu
100         seratuih
101         seratuih               satu
1000       jeribu
1001       jeribu    satu

Sistem Nombor Bahasa Punan


1              ji
2              duo
3              tolu
4              pat
5              limo
6              nom
7              tusu
8              eyam
9              julan
10           puluen
11           puluen  ji
12           puluen  duo
13           puluen  tolu
14           puluen  pat
15           puluen  limo
16           puluen  nom
17           puluen  tusu
18           puluen  eyam
19           puluen  julan
20           duo        pulu
21           duo        pulu       ji
100         ji              atu
101         ji              atu         ji
1000       ji              libu
1001       ji              libu         ji

Sistem Nombor Bahasa Lahanan


1              jah
2              leguah
3              tedul
4              epat
5              limah
6              enem
7              tujuk
8              ajan
9              judan
10           poeng
11           poeng   jah
12           poeng   leguah
13           poeng   tedul
14           poeng   epat
15           poeng   limah
16           poeng   enem
17           poeng   tujuk
18           poeng   ajan
19           poeng   judan
20           leguah  puduk
21           leguah  puduk   ja
100         jah          atu
101         jah          atu         jah
1000       jah          ribu
1001       jah          ribu        jah

Sistem Nombor Bahasa Kajaman


1             jah
2             deguah
3             tedauh
4             epat
5             limah
6             enem
7             tujuk
8             ajan
9             judan
10           poen
11           poen     jah
12           poen     deguah
13           poen     tedauh
14           poen     epat
15           poen     limah
16           poen     enem
17           poen     tujuk
18           poen     ajan
19           poen     judan
20           deguah pudu
21           deguah pudu jah
100         jah          atu
101         jah          atu         jah
1000       jah          ribu
1001        jah          ribu        jah

Sistem nombor bahasa Kayan


1             ji
2             duwak
3             telok
4             epat
5             limak
6             nem
7             tusu
8             sayak
9             pitan
10           pulu
11           pulu       ji
12           pulu       duwak
13           pulu       telok
14           pulu       pat
15           pulu       limak
16           pulu       nem
17           pulu       tusu
18           pulu       sayak
19           pulu       pitan
20           duwak  pulu
21           duwak  pulu ji
100         jia         tu
101         jia         tu          ji
1000       ji           ribu
1001        ji           ribu        ji

Tuesday, February 07, 2012

Perbendaharaan Kata Sukuan dalam Bahasa Melayu Baku

Sifat Bahasa Melayu yang dinamik menyebabkan ia mudah menerima penyerapan daripada bahasa serumpun seperti bahasa Iban dan Melayu Sarawak. Ia dilakukan apabila kata berkenaan tiada konsepnya dalam Bahasa Melayu. Usaha penyerapan bahasa rumpun Sarawak telah dilakukan sejak tahun 1988 oleh DBP dengan buku berjudul Kata Bahasa Sukuan untuk Perbendaharaan Bahasa Malaysia. Contoh perkataan ialah rambih, jerayawara dan entigis.


Dalam bahasa Melayu Sarawak rambih; berambih, merambih itu membawa makna berziarah ke suatu tempat (kebiasaannya rumah saudara) untuk sementara waktu (mungkin satu bulan) dan akan pulang ke rumah sendiri. Namun jika ia bertujuan menghadiri majlis kenduri kahwin atau arwah ia disebut sebagai pengilan.

Perkataan jerayawara (road show dalam bahasa Inggeris) bermaksud “kumpulan yang mengadakan persembahan atau pemberitahuan dalam kunjungan ke beberapa tempat. Jeraya dalam Bahasa Melayu Sarawak bermaksud jalan manakala wara; wara-wara bermaksud pengumuman.

Bahasa Iban memaknakan bahagian yang paling hulu sungai (punca air sungai) sebagai entigis yang mana dalam Bahasa Melayu tidak terdapat perkataan khusus untuk bahagian sungai yang paling hulu.


Sumber:
Artikel “Perbendaharaan Kata Sukuan dalam Bahasa Melayu Baku”, Utusan Borneo, Isnin, 6 Febuari 2012. (Abang Patdeli Abang Muhi)

Friday, February 03, 2012


Hari ketiga mencuba daya tahan kardiovaskular, hanya jarak sejauh 2000 meter berjaya dicapai itupun termengah-mengah dan terpaksa menahan sakit dada. Itulah harga yang terpaksa dibayar setelah berehat selama 17 bulan. 5 tahun lepas 10 ribu meter bukanlah jarak yang asing bagi aku dan berjaya ditamatkan dalam masa kurang 1 jam. Sekarang ia seakan hampir mustahil bagi aku, ini bermakna aku terpaksa bermula dari kosong kerana kudrat tidak sebagus dahulu. Kadang-kadang terfikir bagaimana aku boleh melakukan larian jarak jauh ini suatu masa dahulu.