Tuesday, July 05, 2011

Peraturan Kelas

 • Mesti menjalankan tugas harian mengikut jadual yang telah ditetapkan (duty roster).
 • Setiap murid bertanggungjawab terhadap diri sendiri
 • Mesti menjaga kawasan sendiri.
 • Tiada sampah di bawah meja atau kawasan sekeliling.
 • Tidak membuat bising semasa guru tiada.
 • Berada tepat di dalam kelas sewaktu sesi pembelajaran.
 • Beratur di luar kelas sebelum ke makmal atau bengkel.
 • Menyiapkan kerja / tugasan yang diarahkan.
 • Tidak melawan kata guru.
 • Ketidakhadiran ke sekolah mesti mempunyai surat.
 • Memakai baju sukan semasa kelas PJ.
 • Ketua Kelas dan Penolong Ketua Kelas bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelas sewaktu guru tiada atau semasa menunggu kedatangan guru.