Tuesday, July 17, 2012

Pedagogi Pribumi


Selain daripada belajar pelbagai kaedah pedagogi (mengajar) kadang-kala kita harus juga memahami pelanggan (murid) jika sesuatu perkara yang diajar berulang kali tidak mencapai objektif yang dikehendaki. Pengalaman sebagai guru PJ mengesan kesalahan penggunaan perkataan “putus” di kalangan murid. Jika seseorang murid itu terseliuh kaki atau patah kaki janganlah berasa terkejut jika ada murid datang berjumpa anda dan mengatakan rakan mereka “putus” kaki. Masalah ini terjadi berkemungkinan tiada kosa kata patah dalam perbendeharaan mereka.

Jika mereka mengalami luka, hanya perkataan "pedas" yang keluar daripada mulut mereka iaitu menggambarkan rasa pedih. Logiknya dari segi bahasa perkataan pedas itu yang paling dekat dengan perkataan pedih (sakit+panas).

Juga jangan sesekali marahkan pelanggan yang tidak datang latihan sukan kerana mereka memberikan alasan “emak saya tidak suruh”. Bukannya mereka bermaksud kurang ajar (perspektif kita: emak saya tidak suruh kenapa pula saya perlu datang) dengan kita tetapi maksud mereka sebenarnya ialah “emak saya melarang”.

Perkataan rosak amat jarang sekali digunakan bagi menggambarkan sesuatu benda fizikal, mereka lebih suka menggunakan perkataan "jahat" kata sifat bagi manusia. Sebagai contoh "kerusi itu jahat" membawa makna kerusi itu rosak yang sebenarnya.

Sistem pernomboran daripada 12-19 adalah yang paling sukar diajar dalam bentuk penulisan angka. Kebiasaannya mereka akan menulis secara terbalik iaitu 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 20. Ini berlaku apabila mereka menulis mengikut susunan lafaz nombor tersebut dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris iaitu:-

Dua belas
Twelve
2              11

Tiga belas
Thirteen
3              11

Empat belas
Fourteen
4              11

Namun jika kita dapat memahamkan konsep nombor dalam bahasa mereka keadaan lebih mudah kerana lafaz nombor mereka mengikut urutan iatu:-

Puan      Deguah                (Kejaman)
Poeng    Leguah                 (Lahanan)
Pulu       Duwak                 (Kayan)
Puluk     Due                      (Kenyah)
Puluen   Duo                      (Punan)
Semeheng Due                   (Bidayuh)
10               2

Puan     Tedauh                 (Kejaman)
Poeng   Tedul                    (Lahanan)
Pulu      Telok                    (Kayan)
Puluk    Telu                      (Kenyah)
Puluen   Tolu                     (Punan)
Semeheng Taruh               (Bidayuh)
10             3

Puan      Pat         (Kejaman)
Poeng    Epat       (Lahanan)
Pulu       Pat         (Kayan)
Puluk     Pat         (Kenyah)
Puluen   Pat         (Punan)
Semeheng Empat (Bidayuh)
10            4

Penjodoh bilangan juga antara perkara yang agak sukar diajar, ini dapat dikesan apabila kuiz diadakan ramai murid menjawab penjodoh bilangan untuk buah epal adalah buah. Kesukaran dikesan apabila tidak terdapat penjodoh bilangan dalam sesetengah bahasa di sini (Sarawak). Untuk lebih memahamkan mereka haruslah diberi contoh satu ayat dalam Bahasa Melayu kemudian diterjemahkan dalam bahasa mereka. Sebagai contoh:-

Bapa saya membeli sebiji buah epal.

Apai akau meli ja epal.  (Kejaman)

Apa yang penting ialah murid harus difahamkan terdapat beberapa struktur dalam Bahasa Melayu yang tidak menyamai dalam bahasa mereka. Jika terdapat kesalahan haruslah ditegur seberapa segera dan berhemah.

2 comments:

cryclown said...

ko tak nak wat master ke maswafi..hehehe

Anonymous said...

SELAMAT MALAYSIA
Ketua Pemuda Gombak MCA Yip Jiun Hann
“U” Punya Bapa YIP KUM FOOK(mca gombak) melakukan hal jahat, tipu wang orang, tipu WANITA, merosakan keluarga orang lain, makan duit Tokong………….telah membangkitkan orang ramai naik marah.
“U” sepatut menasihat Bapa berkelakuan baik tetapi dengan dukacita sebaliknya “U” membangkitkan nama pemimpin Negara kita PM Najib Tun Razak dan Ketua MCA Dr chua Soi Lek pun bersama kelakuan mengapa orangramai tidak menyoalkan?
“U” memang kurang ajar, sebagai seorang ketua pemimpin Pemuda MCA Gombak sepatutnya menjunjung pemimpin dan hormat Negara, bukan membusukan pemimpin dan menburokkan nama kebaikan Malaysia.
Sekiranya “U” tak suka Negara Malaysia, lebih baik “U” dan Bapa “U” keluar Negera ini.
Kita harap pemimpin kita mengambil tindakan kepada dia. Supaya nama kebaikan Malaysia dapat di pertahankan.
Sekian, Terima Kasih.
YANG BENAR,
RAKYAT YANG SAYANGI MALAYSIA
GOMBAK, SELANGOR

SAVE MALAYSIA
MCA Youth chief Gombak Yip Jiun Hann
"U" Your father YIP KUM FOOK do evil, cheated money, deceit WOMEN, family confuses others, eat Temple money ............. Temple crowd are very angry.
"U" should advise your father to do good things but with sadly "U" try to put bad name of our PM Najib Tun Razak and MCA chief Dr Chua Soi Lek , why people did not question it?
"U" was rude, as head of MCA Youth leader should honour and respect our leaders, not try to destroy our leaders and make bad name of Malaysia.
If "U" does not like Malaysia, the better "U" and your father can out of this Country.
We expect our leaders to take action on him. So that the good name of Malaysia can be defended.

Thank you,
THE TRULY,
People Who Love Malaysia
Gombak