Saturday, January 15, 2011

Janji PM kepada Rakyat Belaga

Sudah seminggu helikopter berlegar-legar di atas sekolah semuanya kerana risikan untuk memastikan kedatangan Perdana Menteri berjalan lancar. Hari ini hujan turun dengan lebatnya menyambut kedatangan Perdana Menteri ke Belaga untuk perasmian Klinik 1 Malaysia. Klinik ini sepatutnya adalah sebuah hospital namun diturun taraf kerana sebab-sebab yang tidak diketahui. Mungkin ada logiknya sebuah klinik yang kebiasaanya menyediakan panadol kepada pesakit (aku sendiri) yang demam kritikal (untuk ke klinik ini aku harus menaiki perahu selama sejam dengan menggunakan 5 gelen minyak) mempunyai 20 buah katil.
YB Liwan jelas mempunyai hala tuju terhadap plan pembangunan Belaga secara makro, ia di hadapan penduduk Belaga tanpa ucapan meleret-leret seperti yang biasa dilakukan oleh pemimpin di sini meminta jalan raya, rumah ibadat (masjid, gereja {SIB&RK}, tokong), klinik di kawasan lain, kemudahan eletrik, kemudahan air, Belaga Waterfront, jambatan dan stadium, daripada Perdana Menteri.

Perdana Menteri telah berjanji akan memberikan kemudahan jalan raya bernilai RM65 juta dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia (kaedah yang sama digunakan di Bakalalan). Dengan cara ini kos dapat dikurangkan daripada kos sebenar iaitu RM400 juta oleh Jabatan Kerja Raya, apabila jalan raya ini siap secara automatik barangan keperluan akan turun. Terdapat juga perkara-perkara lain yang dijanjikan iaitu mesin pengimbas di klinik Belaga, memastikan terdapat doktor yang menetap di klinik Belaga (kebiasaannya doktor diterbangkan dari Kapit) dan jambatan pasang siap di Sg Linau, Losung Laku.

{1 gelen=3.78 liter}

2 comments:

Aishah Jamal said...

eloklah tu....utk rakyat sana. Jangan nanti janji tinggal janji sudah....

Anonymous said...

SELAMAT MALAYSIA
Ketua Pemuda Gombak MCA Yip Jiun Hann
“U” Punya Bapa YIP KUM FOOK(mca gombak) melakukan hal jahat, tipu wang orang, tipu WANITA, merosakan keluarga orang lain, makan duit Tokong………….telah membangkitkan orang ramai naik marah.
“U” sepatut menasihat Bapa berkelakuan baik tetapi dengan dukacita sebaliknya “U” membangkitkan nama pemimpin Negara kita PM Najib Tun Razak dan Ketua MCA Dr chua Soi Lek pun bersama kelakuan mengapa orangramai tidak menyoalkan?
“U” memang kurang ajar, sebagai seorang ketua pemimpin Pemuda MCA Gombak sepatutnya menjunjung pemimpin dan hormat Negara, bukan membusukan pemimpin dan menburokkan nama kebaikan Malaysia.
Sekiranya “U” tak suka Negara Malaysia, lebih baik “U” dan Bapa “U” keluar Negera ini.
Kita harap pemimpin kita mengambil tindakan kepada dia. Supaya nama kebaikan Malaysia dapat di pertahankan.
Sekian, Terima Kasih.
YANG BENAR,
RAKYAT YANG SAYANGI MALAYSIA
GOMBAK, SELANGOR

SAVE MALAYSIA
MCA Youth chief Gombak Yip Jiun Hann
"U" Your father YIP KUM FOOK do evil, cheated money, deceit WOMEN, family confuses others, eat Temple money ............. Temple crowd are very angry.
"U" should advise your father to do good things but with sadly "U" try to put bad name of our PM Najib Tun Razak and MCA chief Dr Chua Soi Lek , why people did not question it?
"U" was rude, as head of MCA Youth leader should honour and respect our leaders, not try to destroy our leaders and make bad name of Malaysia.
If "U" does not like Malaysia, the better "U" and your father can out of this Country.
We expect our leaders to take action on him. So that the good name of Malaysia can be defended.

Thank you,
THE TRULY,
People Who Love Malaysia
Gombak