Wednesday, March 28, 2012

Tahun 1, 2013

Tarikh pendaftaran untuk Tahun 1 2013 semakin hampir, walaupun pelbagai kaedah promosi telah dijalankan namun penglibatan daripada rumah panjang amat kurang.  Kekangan waktu dan wang atau kurang pendedahan pentingnya pendidikan mungkin menyebabkan masalah ini berlaku. Kami percaya bahawa setiap warganegara Malaysia harus menerima pendidikan secara adil maka dengan itu kami yang pergi mencari mereka di rumah-rumah panjang seperti tahun-tahun sebelum ini. Mencari murid Tahun 1 di sini diumpamakan seperti hujan yang membasahi bumi dan bukan timba mencari perigi seperti yang sepatutnya. Hari ini kami menjelajah hingga ke kem-kem balak bagi memastikan tiada satupun warganegara Malaysia yang layak terlepas daripada pandangan kami.

2 comments:

Anonymous said...

salam brader.....tahniah da kawen hehhehe msh d swk? novel kat iprm da siap blom hahhaha- zahir psv2

Anonymous said...

SELAMAT MALAYSIA
Ketua Pemuda Gombak MCA Yip Jiun Hann
“U” Punya Bapa YIP KUM FOOK(mca gombak) melakukan hal jahat, tipu wang orang, tipu WANITA, merosakan keluarga orang lain, makan duit Tokong………….telah membangkitkan orang ramai naik marah.
“U” sepatut menasihat Bapa berkelakuan baik tetapi dengan dukacita sebaliknya “U” membangkitkan nama pemimpin Negara kita PM Najib Tun Razak dan Ketua MCA Dr chua Soi Lek pun bersama kelakuan mengapa orangramai tidak menyoalkan?
“U” memang kurang ajar, sebagai seorang ketua pemimpin Pemuda MCA Gombak sepatutnya menjunjung pemimpin dan hormat Negara, bukan membusukan pemimpin dan menburokkan nama kebaikan Malaysia.
Sekiranya “U” tak suka Negara Malaysia, lebih baik “U” dan Bapa “U” keluar Negera ini.
Kita harap pemimpin kita mengambil tindakan kepada dia. Supaya nama kebaikan Malaysia dapat di pertahankan.
Sekian, Terima Kasih.
YANG BENAR,
RAKYAT YANG SAYANGI MALAYSIA
GOMBAK, SELANGOR

SAVE MALAYSIA
MCA Youth chief Gombak Yip Jiun Hann
"U" Your father YIP KUM FOOK do evil, cheated money, deceit WOMEN, family confuses others, eat Temple money ............. Temple crowd are very angry.
"U" should advise your father to do good things but with sadly "U" try to put bad name of our PM Najib Tun Razak and MCA chief Dr Chua Soi Lek , why people did not question it?
"U" was rude, as head of MCA Youth leader should honour and respect our leaders, not try to destroy our leaders and make bad name of Malaysia.
If "U" does not like Malaysia, the better "U" and your father can out of this Country.
We expect our leaders to take action on him. So that the good name of Malaysia can be defended.

Thank you,
THE TRULY,
People Who Love Malaysia
Gombak