Friday, October 16, 2009Perjalanan temuduga pengesahan perjawatan yang memastikan aku berada pada tahap standard minimum sebagai seorang professional sudahpun berjaya ditempuhi di Kapit. Dalam perjalanan pulang ke Segaham aku mengambil peluang melawat di Kanowit, aku dikira bernasib baik kerana mempunyai ramai kawan di sini untuk melakukan penjelajahan.

Pekan Kanowit aku kira sebesar pekan Bidor di Perak, ia mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk menjadi sebuah bandar. Ia sebuah pekan yang unik kerana boleh dihubungi dengan jalan jalan darat untuk ke Sibu serta jalan air ke Kapit dan Sibu (Batang Rajang). Kawasan di sini kebanyakannya tanah pamah dan ditanami dengan pokok buah seperti durian dan dabai, terdapat juga banyak tanaman kontan seperti jagung dan tebu ditanam di sepanjang tepi jalan yang mempunyai sistem perparitan yang baik pernah aku lihat di Sarawak. Cuma agak pelik padi bukit ditanam di kawasan tanah rata kerana tidak banyak bukit di sini.

Ia mempunyai sebanyak 35 buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah, dan jarak dari satu buah sekolah ke sebuah sekolah kebanyakannya tidak melebihi 15 minit perjalanan. SK Nanga Sengayan dan SK Nanga Pedai itulah sekolah tempat Cikgu Nizam dan Cikgu Lina bertugas. Jika menggunakan jalan darat SK Nanga (sekolah pedalaman satu) terletak kira-kira sejam daripada pekan Kanowit dengan menggunakan jalan darat dan jika menggunakan jalan air melalui jeti SMK Sedaya ia memakan masa cuma 20 minit.

1 comment:

Anonymous said...

SELAMAT MALAYSIA
Ketua Pemuda Gombak MCA Yip Jiun Hann
“U” Punya Bapa YIP KUM FOOK(MCA GOMBAK) melakukan hal jahat, tipu wang orang, tipu WANITA, merosakan keluarga orang lain, makan duit Tokong………….telah membangkitkan orang ramai naik marah.
“U” sepatut menasihat Bapa berkelakuan baik tetapi dengan dukacita sebaliknya “U” membangkitkan nama pemimpin Negara kita PM Najib Tun Razak dan Ketua MCA Dr chua Soi Lek pun bersama kelakuan mengapa orangramai tidak menyoalkan?
“U” memang kurang ajar, sebagai seorang ketua pemimpin Pemuda MCA Gombak sepatutnya menjunjung pemimpin dan hormat Negara, bukan membusukan pemimpin dan menburokkan nama kebaikan Malaysia.
Sekiranya “U” tak suka Negara Malaysia, lebih baik “U” dan Bapa “U” keluar Negera ini.
Kita harap pemimpin kita mengambil tindakan kepada dia. Supaya nama kebaikan Malaysia dapat di pertahankan.
Sekian, Terima Kasih.
YANG BENAR,
RAKYAT YANG SAYANGI MALAYSIA
GOMBAK, SELANGOR

SAVE MALAYSIA
MCA Youth chief Gombak Yip Jiun Hann
"U" Your father YIP KUM FOOK(MCA GOMBAK) do evil, cheated money, deceit WOMEN, family confuses others, eat Temple money ............. Temple crowd are very angry.
"U" should advise your father to do good things but with sadly "U" try to put bad name of our PM Najib Tun Razak and MCA chief Dr Chua Soi Lek , why people did not question it?
"U" was rude, as head of MCA Youth leader should honour and respect our leaders, not try to destroy our leaders and make bad name of Malaysia.
If "U" does not like Malaysia, the better "U" and your father can out of this Country.
We expect our leaders to take action on him. So that the good name of Malaysia can be defended.

Thank you,
THE TRULY,
People Who Love Malaysia
Gombak

MAKAN DUIT HARAM, MACAM MAKAN BABI: DR MAHATHIR SAID.....

http://www.youtube.com/watch?v=cuyFp-xo1y4