Friday, April 13, 2007


Melalui khabar yang dibawa oleh angin makhluk
ini boleh membawa "six men tent" ke puncak G7
dan boleh berlari 30km di bawah 3 jam.
Posted by Picasa

No comments: